27 Temmuz 2019 Cumartesi

Bursa Boşanma Avukatı


Bursa Boşanma AvukatıResmi olarak bakıldığında boşanma kavramını tarif ederken evliliğin sona ermesini ve hakimlerin bunu gerçekleştirmesini vurgulamış oluruz. Medeni Kanun’da detaylandırılan bazı detayların gerçekleşmesi ile boşanma söz konusu olmaktadır. Evliliğin temelden sarsılması, verimsizlik, irade kusuru gibi etkenler evlilikleri bitirmektedir. Bu noktada boşanma sebepleri ve buna bağlı yükümlülükler ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin önemli illerinden olan Boşanma avukatı temini noktasında birçok uzman kadroyu bünyesinde barındırmaktadır. Hukuk büroları bu konuda oldukça yetkili avukatlarla işbirliği gerçekleştirmektedir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Aile Hukuku anlaşmazlıklarından kaynaklanan boşanma durumlarında her türlü velayet, nafaka, mal paylaşımı davalarına giren avukatlar olarak nitelendirilmektedir. Boşanma avukatları aile avukatları olarak da nitelendirilebilmektedir. Süreç olarak boşanma değerlendirildiğinde oldukça zorlu ve yıpratıcı bir süreç olduğu görülmektedir. Bu zaman zarfında mutlak suretle profesyonel hukuk desteği alınması gerekmektedir. Bakıldığında Türkiye’nin her yerinde boşanma davalarına bakan avukatların alanlarında uzman, birikimli ve iş bitirici oldukları görülmektedir. Davalı ve davacıların hukuki süreçlerini yürütme noktasında yardım aldıkları profesyonel kanun kişisine boşanma avukatı denilmektedir. Büyük şehirler arasında yer alan Boşanma avukatı kalitesi bakımından oldukça gelişmiş bir şehir olarak ifade edilmektedir.
Davaların hazırlık süreci, takip edilmesi ve sonuçlandırılması sürecine eşlik eden boşanma avukatları boşanacak olan çifti objektif şekilde dinlemekle yükümlüdür. Gözlemci avukatın bu görüşme sonrasında boşanmaya neden olacak olguları bulup çıkarması davaya hazırlığı ortaya çıkarmaktadır. Ana nedenine bakıldığında boşanmanın gerçekleşebilmesi için bir nedene dayanması gerekmektedir. Sebebi olmayan boşanma davaları iptal edilmektedir. Sebeplere bakılacak olduğunda:
·         İki kişinin iradesi dahilinde karar alınması,
·         Kusurlu olma ilkesi,
·         Temelin çökmesi, sarsılması,
·         Elverişsizlik ilkesi olarak açıklanabilmektedir.
Genel olarak bakıldığında; psikolojik rahatsızlıklar, aldatma, şiddet, onur yaralayıcı davranışlar gibi nedenler evliliklerin bitmesine neden olarak gösterilebilmektedir. Tüm bu süreci bütün şehirlerde profesyonel olarak yürütecek avukatlar bulunmaktadır. Özellikli Boşanma avukatı alanında birçok profesyoneli barındırmaktadır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Türkiye geneline bakıldığında sürüncemede olan boşanma davaları ortalama bir ya da iki yıl sürmektedir. Davanın ne kadar süreceği sorusuna cevap vermek için en önemli olgunun hazırlık süreci olduğu unutulmamalıdır. Boşanma nedenleri delillere dayandırılarak ispatlanıp mahkemeye sunulduğunda süreç kısa sürede sona ermektedir. Dava dosyasının gereksiz bilgilerle doldurulmaması gerekmektedir. Davalı ve davacının tebligatlarla olan tüm iletişim süreçleri hakim tarafından incelenmektedir. Bu nedenle her resmi yazışma usulüne uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bunu da boşanma avukatı takibinde gerçekleştirmek önem taşımaktadır. Davaya bakan hakim tarafların dosyalarında bulundurmaları gereken tüm evraklarla ilgili kurumlara bilgi göndermektedir. Müzekkere olarak isimlendirilen bu yazılar posta aracılığıyla ya da elden kuruma ulaştırılmaktadır. Bu belgeler istendiği takdirde bütün kurumlar en kısa sürede evrak teminini gerçekleştirmekle hükümlüdür. Özetle bir bütün olarak değerlendirilecek boşanma sürecinde avukat önemli bir figürdür. Birçok ilde olduğu gibi Boşanma avukatı yönünden tüm süreçleri takip edebilecek kaliteli hukukçulara sahip bir şehirdir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder